บุคลากรประจำหน่วย​

บุคลากรภายในหน่วยงาน

ชื่อ : นางสาวณัฐติกา โรจนนักการ
Name : Ms.Nattika Rojananakkarn
E-mail : nattro@kku.ac.th
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

          • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
ติดต่อ :
137
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com