ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา จำปามูล
Asst. Prof. Dr.Apinya Jumpamool
E-mail : apijum@kku.ac.th

Research Cluster

Assistant Professor Dr. Apinya Jumpamool
Lecturer in the Department of Education, Research, and Nursing Administration

          Dr. Apinya Jumpamool teaches at the KKU Faculty of Nursing for 25 years. Her dedicated roles are teaching, supervising, and advising nursing students and graduates in various degree programs. Previously, her role was as a registered nurse working in a surgical ward at the largest tertiary public hospital for 11 years. Both fields of working experience allow her to have great opportunities to connect with nursing networks across regions and understand the gap between academic and nursing services. She visited and exchanged new knowledge and experiences regarding nursing administration and management, innovative ideas for developing and improving nursing practices, and management of health care services with many nursing organizations in Thailand and different countries in Asia, Europe, Scandinavia, and the US. She has been recognized as a nursing expert in nursing administration and management at the national and international levels. Her outstanding work was leading the teams to design and develop short-course training curriculums customized under the needs of nursing organizations in many hospitals, for example, a popular 4-month short course training in nursing management, a short-course training succession plan for preparing new nurse managers, a short-course training for the development of nurse preceptors for a private hospital. Her accomplishment has been shown by receiving awards.

BIO :
          Dr. Apinya Jumpamool is who has conducted nursing research for the past 25 years. Her research interests include nursing care quality and improvement, risk management and patient safety, case management, measures of nursing outcomes, nurse competency development, nursing organizational excellence, nurse staffing, and work environment. She
has great opportunities to connect with nursing networks across regions. She visited and exchanged new knowledge and experiences regarding nursing administration and management, innovative ideas for developing and improving nursing practices, and management of health care services with many nursing organizations in Thailand and different countries in Asia, Europe, Scandinavia, and the US. She has been recognized as a nursing expert in nursing administration and management at the national and international levels.

Degrees :
       • Master of Science in Nursing Administration and Health Care Management, University of Pennsylvania, USA.
          • M.S.N (Nursing Administration and Health Care Management)
The University of Pennsylvania, Philadelphia, USA.
          • M.N.S (Adult Nursing) Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand
          • B.Sc. (Nursing and Midwifery) Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Thailand

Expertise :
          Nursing care quality management and outcomes

Research Interest :
          nursing care quality and improvement, risk management and patient safety, case management, measures of nursing outcomes, nurse competency development, nursing organizational excellence, nurse staffing, and work environment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com