1. ระเบียบ มข การศึกษาตลอดชีวิต ๒๕๖๒ Download

2. ประกาศหลักเกณฑ์การศึกษาตลอดชีวิต ๑๒๑๕/๒๕๖๓ Download

3. ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต มข. ๑๒๐๒/๒๕๖๓ Download

4. ประกาศ ๑๘๔๓/๖๔ หลักเกณฑ์จัดสรรตลอดชีวิต Download

5. ประกาศ ๑๘๔๒-๖๔ ค่าใช้จ่ายการศึกษาตลอดชีวิต Download

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com