คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครพยาบาลเวชปฎิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครพยาบาลเวชปฎิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ทั่วประเทศ อาจารย์ และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) หัวข้อ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิมิติใหม่ (ในรูปแบบออนไลน์) จัดระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567           – รับจำนวน 200…

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครหลักสูตร “การให้การปรึกษาเบื้องต้น สำหรับพยาบาล” รุ่นที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพ และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การให้การปรึกษาเบื้องต้น สำหรับพยาบาล” รุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567           – รับจำนวน 40 คน           –…

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com