คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครหลักสูตร “การให้การปรึกษาเบื้องต้น สำหรับพยาบาล” รุ่นที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพ และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การให้การปรึกษาเบื้องต้น สำหรับพยาบาล” รุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567          – รับจำนวน 40 คน          – ค่าลงทะเบียน 2,500…

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com