หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา

ชื่อ : นายพิเชษฐ์ อินทโชติ
Name : Mr. Pichat Intachot
E-mail : ipicha@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

บุคลากรในหน่วยงาน

ชื่อ : นายสุเทพ ชาสิงห์แก้ว
Name : Mr. Sutep Chasingkeaw
E-mail : sutech@kku.ac.th
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า ระดับ 3

ชื่อ : นายโกเมธ ดวงอัน
Name : Mr. Komate Duang-un
E-mail : dkooma@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

ชื่อ : นายประจักษ์ เพราะพืชดี
Name : Mr. Prajak Phophutdee
E-mail : prajph@kku.ac.th
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อ 161

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com