ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดการเปิดรับสมัครเด็กเข้ารับบริการทางระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 1-16 ธันวาคม 2565 เท่านั้น รายละเอียดดังไฟล์เอกสารประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 50/2565) เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้ารับบริการของศูนย์ฯ ปีการศึกษา 2566

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com