คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพ และผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การให้การปรึกษาเบื้องต้น สำหรับพยาบาล” รุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567

  •           – รับจำนวน 40 คน
  •           – ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (โดยจะเรียกชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังปิดรับสมัคร 3 วัน)
  •           – เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2567

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครได้ที่

โครงการ (ลิงค์) https://kku.world/rb3g7

กำหนดการ (ลิงค์) https://kku.world/18txc

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม (ลิงค์) https://kku.world/2e4u7

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com