เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรเป็นผู้แทนของคณะฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบรอบ 31 ปี ประจำปี 2566 โดยในปีนี้ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณองค์พระพุทธหฤทัยสัมฤทธิ์ผล อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคล และความร่มเย็นเป็นสุขของครอบครัวสืบไป

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com