เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีและปีใหม่ ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดย รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยบุคลากร ประธานและกรรมการชมรมผู้ปกครอง พร้อมผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การเดินตั้งขบวนพาเหรด การแสดงเปิดงาน และการแข่งขันกีฬาของเด็กๆ ครู และผู้ปกครอง และการจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรื่นเริง

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com