เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม Party Christmas โดยเด็กๆรวมถึงคุณครูได้ร่วมกันแต่งกายในธีมคริสต์มาส (ซานต้าและซานตี้) เด็กๆ มีความสุขกับกิจกรรม ทั้งการร้องเพลงและรับประทานขนมร่วมกันกับเพื่อนๆ ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดี พร้อมต่อการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายและส่งเสริมการแสดงออกของเด็กๆ ทางศูนย์ความเป็นเลิศฯ และคณะพยาบาลศาสตร์ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมส่งมอบความสุข สนุกสนาน ผ่านกิจกรรมดังกล่าว

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com