เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดงาน “สานสัมพันธ์วันกีฬาสีและสังสรรค์งานปีใหม่ สุขขีปีมะโรง Happy New Year 2024” โดย รศ.ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร และยุทธศาสตร์ ได้กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาสีในภาคบ่าย กิจกรรม อาทิ การแสดงโชว์ของกองเชียร์สีฟ้าและชมพู การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทุกประเภทกีฬาล้วนเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีร่วมกันของบุคลากรทุกภาคส่วน ต่อจากนั้น ในภาคคำ่ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมสังสรรค์งานปีใหม่ โดยกิจกรรมในภาคค่ำประกอบด้วย การรับชมวิดีทัศน์สรุปประมวลผลงานคณะฯ ประจำปี 2566 การมอบขวัญและกำลังใจให้แก่ลูกจ้างมหาวิทยาลัย กิจกรรมสันนาการ และลุ้นรับรางวัลต่างๆ พร้อมชมการแสดงของบุคลากรสายวิชาการและสายสนันสนุน โดยบรรยากาศของการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน ร่วมส่งมอบความสุข รื่นเริง และอบอุ่น น่าประทับใจอย่างยิ่ง

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com