วันที่ 4-8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยได้เชิญคุณพ่อของเด็กๆ ในสังกัดมาร่วมจัดกิจกรรมกับลูกและเด็กๆ ในห้อง เช่น การเล่านิทาน ร้องเพลง เล่นเกม ระบายสี ช็อปปิ้งขนม และมอบพวงมาลัย เป็นต้น เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และให้ลูกๆ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ ทางคณะฯ ขอขอบคุณ คุณพ่อทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมส่งมอบความสุข สนุกสนาน ให้แก่เด็กๆ ผ่านกิจกรรมดังกล่าว

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com