เมื่อวันที่ 24-28 ตุลาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก และ สาขาวิชาการศึกษาวิจัยและบริหารการพยาบาลให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องประชุม 2204 ชั้น 2 อาคาร 2 Faculty of Health and Social care, Molde University College – Specialized University in Logistics ประเทศนอร์เวย์ นำโดย Assoc.Prof. Elin Mordal, Rector, Prof. Froydis Perny Vasset, Prof. Ingunn Pernille Mundal, Assoc.Prof. Ingunn Ulvund และ Asst.Prof. Anne Gutteberg ประเทศนอร์เวย์ ในโอกาสลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ, เจรจาความร่วมมือและเยี่ยมเยือนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน นอกจากนี้ ทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ Faculty of Health and Social care, Molde University College – Specialized University in Logistics ประเทศนอร์เวย์ ได้เข้าเยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีนครินทร์, เทศบาลตำบลบ้านค้อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ โดยการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ถือเป็นข้อยืนยันถึงผลสำเร็จของความร่วมมือได้เป็นอย่างดี และนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และการพัฒนาความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com