เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ พร้อมด้วยบุคลากรเป็นผู้แทนของคณะฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2566 โดยในปีนี้ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระราชวชิรธรรมาจารย์ (พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม) และ จากวัดป่าบ้านตาด (วัดเกษรศีลคุณ) หลวงตามหาบัว จังหวัดอุดรธานี คณะสงฆ์ รวม 9 รูป เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคล และความร่มเย็นเป็นสุขของครอบครัวสืบไป

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com