เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566 Sithan KKU Festival 2023 ณ เวทีริมบึงสีฐาน ภายใต้แนวคิด “ปุริสานาคา นาคะนิรมาณ บริบาลนคร” ตามความเชื่อของกลุ่มชนสองฟากฝั่งแม่น้ำโขง “นาค” คือ ผู้ก่อกำเนิดสายมหานทีหล่อเลี้ยงชีวิต นิรมิตนคราน้อยใหญ่ ตลอดจนให้กำเนิดสรรพชีวิต ซึ่งในปีนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมขบวนแห่กระทง นำทีมโดยผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ หัวหน้างาน และนักศึกษา โดยกระทงที่ก่อเกิดจากพลังความคิดและความสามัคคีของนักศึกษาครั้งนี้ ทำให้คณะฯ คว้ารางวัลการประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสร้างสรรค์ ระดับรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้อย่างน่าชื่นชม ทางคณะฯ ภาคภูมิใจยิ่งและขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามร่วมกัน

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com