ใบสมัครอบรมหลักสูตรต่างๆ

#Downloadหมายเหตุ
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Publication campดู / ดาวน์โหลด13 ธ.ค. 62

เอกสารต่างๆ

#Download*หมายเหตุ
แบบฟอร์มเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทางการพยาบาล(Nursing Innovation) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีDownload / View
แบบเสนอโครงการวิจัยประเภทนักวิจัยใหม่-ว.2_สำหรับกลุ่มวิจัยDownload / View
แบบบันทึกการทำ Faculty Practice ของอาจารย์พยาบาลDownload / View

14 ม.ค. 63

แนวปฏิบัติการทำ Faculty PracticeDownload / View

13 ม.ค. 63

สัญญารับทุน ปี 2563Download / View

10 ม.ค. 63

สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการDownload / View
แนวทางการเขียนงบประมาณโครงการวิจัยDownload / View
แบบประเมินการบูรณาการโครงการบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอนDownload / View
แบบฟอร์มการนำไปใช้ประโยชน์Download / View
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับกลุ่มวิจัยDownload / View
แบบฟอร์มเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทางการพยาบาล_Graduate_2562Download / View
แบบฟอร์มเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทางการพยาบาล_Undergraduate_2562Download / View
แบบเสนอโครงการวิจัยชั้นเรียน-ว-3Download / View
แบบเสนอโครงการวิจัยประเภททั่วไป-ว-1Download / View
แบบเสนอโครงการวิจัยประเภทนักวิจัยใหม่-ว.2_สำหรับกลุ่มวิจัยDownload / View