ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินรัตน์ จันทพิมพ์
Name : Asst.Prof. Dr.Sarinrut Juntapim
E-mail : sariju@kku.ac.th

Research Cluster

BIO :

          Dr. Sarinrut Juntapim has conducted research on mental health system issues and community psychiatry. community-based psychiatric care system including mental health care for elderly people living alone and participated in the Khon Kaen University Elder School.

Degree :
          • Ph.D. (Nursing)
Faculty of Nursing, Khon Kaen University
          • M.Sc. (Nursing in Mental Health and Psychiatric Nursing) Faculty    of Nursing, Faculty    of Nursing, Chiangmai University
          • M.ED. (Master of Education   in Educational Technology), Facullty   of Education, Mahasarakham University
          • B.SC. (Nursing), Srimahasarakham Nursing College.

Expertise :
         
1.Mental Health and Psychiatric Nursing
          2.Schizophrenia
          3.Community Mental Health Services

Research Interest :
          1.Community Mental Health and Psychiatric Nursing
          2.Schizophrenia
          3.Community Mental Health Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com